НАЧАЛО » ПРОДУКТИ » Други стелажи » Конзолни стелажи - Cantilever » РЕХАУ осъществиха интересен проект с комбинирани стелажи с помощта на СТОРАКТ БГ
 

РЕХАУ осъществиха интересен проект с комбинирани стелажи с помощта на СТОРАКТ БГ

РЕХАУ осъществиха интересен проект с комбинирани стелажи с помощта на СТОРАКТ БГ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ – система Conventional

Системата се мести от съществуващ склад. Добавят се нови елементи, както следва:
Анкерен болт за всички ферми (по 4 бр.)
Анкерен болт за 4 бр. ботуши.
Предпазител - 1 бр. + 2 бр. болт за него.
Напречни свръзки за двойните блокове (96/300) + болт 8х16.
50 бр. резервни щифтове за 2С гредите.
За смяна един бр. профил 80.5500 мм и една греда 2700 мм.

Палетите, които се използват в системата са с размери 800х1200х1600 мм и са с товар съгласно предишна оферта, но не повече от 730 кг на палет за блокове без укрепване. За по-голям товар – да се консултира с Технически отдел на „Сторакт Б&Г”.
Елементите са налични в складове на клиента. Една част от тях се съдържа в блок от 24 модула. Останалите елементи – 6 бр. ферми, 24 бр. греда 2700 1015, както и един латерален предпазител са налични в друг склад на клиента.

метални стелажиконзолни стелажискладовиСторакт

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ – система Cantilever.
Системата се мести от съществуващ склад. Състои се от 12 бр. модули които се местят + 3 бр. нови модули. Добавят се нови елементи, както следва:

За 10 бр. модули (Блок 2-11) – по 6 бр. конзоли на колона с размери 800х100 мм, заедно със стопери. Останалите две нива конзоли на колона са налични
За 2 бр. модули (Блок 12 и Блок 13) - стопер за товар за всички конзоли, не се изписват стопери за базите.
Анкерни болтове за всички колони и бази, болтове за връзка на конзолите (нови) към колоната.
3 нови модула с характеристикиза товар с дължина 6000 мм и с Qmax=1300 kg. По 5 нива конзоли двустранно, 12 нива заедно с базите. Hколона=5 500 мм. Всяко рамо (конзола) е със стопер за товара.

Tехническите данни за 10 бр. модули с нови конзоли и за 3 бр. нови модули:

Товароносимост на рамо – 433,33 кг.
Товароносимост на ниво – 1300 кг.
Товароносимост на модул – 12х1300 = 15 600 кг. ( Базите вкл.)

При нужда е възможно при монтаж да се наложи разширяване на отворите на колоните от стар вид на които се добавят нови рамена, за да стане връзката колона-рамо (болт 14х50).
Техническите характеристики за 2 бр. модули, на които се добавят само стопери остават както досега.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ – система Picking.
Системата се мести от съществуващ склад. Добавят се нови елементи, както следва:

За нестандартен блок от 10 модула 1000 мм. Блокът се разделя на два блока – един с 4 и един с 5 модула. Блоковете са с метални полици, които са хванати със специален елемент (няма греди). Във връзка с необходимостта да се укрепят фермите се изписват по една двойка греди на първо и на последно ниво. След разделянето ще останат остатъчни елементи – полици за един модул.
За стандартни блокове Picking се изписват само анкерни болтове.

http://www.storactbg.com/bg_version/pages/506@PIC00049.JPG

 

 

 

 

 
 
 
Storact Log
Warehouse Management System Почистваща техника

Контакт

02 9555 642, 9555 49902 9555 642, 9555 499

02 9555 64702 9555 647

office@storactbg.comoffice@storactbg.com

 

Запитване за среща/оферта

 

Видео

Loading...


Карта на сайта