НАЧАЛО » Новини » ТЕХ-КО ООД с триетажна стелажна система Conventional, доставена и монтирана от СТОРАКТ
 

Новини

ТЕХ-КО ООД с триетажна стелажна система Conventional, доставена и монтирана от СТОРАКТ БГ

Вследствие на разширяване на собствената дистрибуторката мрежа и модернизация на логистичните процеси, фирма ТЕХ-КО ООД, водещ дистрибутор на авточасти и масла за българския пазар, потърси професионалното мнение на СТОРАКТ БГ за проектиране и изграждане на стелажна система за оборудване на новоизградена складова площ, която да отговаря на нуждите на компанията.

 

След разисквания на това  как ТЕХ-КО си представя начина на разположение на стелажите, в зависимост от нуждите си  и след консултации от страна на специалисти от СТОРАКТ БГ, се предлага най- удачното решение на клиента

Триетажна стелажна система Conventional , която предлага висока товароносимост на всяко ниво изградено с метални  полици.

Отделните нива за системата е предвидено да се обслужват   с помощта на междинни  пътеки , които  осигуряват необходимата товароносимост за беозопасното обслужване на етаж 2  от стелажната системата. Етаж 3 от стелажната система е покрит изцяло с ПДЧ под, като са предвидени зони с вертикални профили от стелажната система, които излизат над етаж 3 и са предвидени за изграждане на офис площи.

Стелажната система е проектирана  да отговарят на изискванията на клиента за съхранение както на  тежки и едрогабаритни  кашони, така и на дребни товари, като е  спазено основното изискване на клиента – максимално оплътняване на складовия обем , затова са предложени и модули с дължини на гредите и дълбочини, позволяващи максимално оплътняване на помещението  спрямо размера на товарните единици , които Клиента използва.

Интересното при проектирането на триетажната стелажната система е предвидената възможност за използване на конвейер, който да транспортира товарите от етаж 1 с кота 0,00мм до етаж 2 с кота 2800мм като в дъното на складовата система се вгражда транспортната лента, която минава през цялата система и посволява взимане о иставяне на товари във всеки един от работните коридори.

Конвейерната система ще се изпълнява в бъдещ период като за момента зоната, предвидена за транспортьора е окомплектова с нива за стифиране.

За осигуряване на удобното обслужване на системата са предвидени зони за поставяне на палети, които се обезопасяват с плъзгащи врати, и врати тип гондоли.

Изградената триетажна система, разположена в новоизграденото складово помещение е с габаритни размери:

Дължина 20 250мм, ширина 15 700мм и височина 8500мм.

Стелажите са проектирани така, че всички колони и трегери от помещението да бъдат вградени в модулите.

Стифирането на товари в кащони и кутии  се извършва на 10  нива само на етаж 2  , като първите 5  нива се обслужват от пода , а останалите 5 нива се обслужват от иградени междинни пътеки с ширина 900мм и товароносимост до 250 кг на кв.м.

Етаж 3, който е изцяло покрид с ПДЧ под е предвиден за поставяне на товари на палетни единици, както и зони за обособяване на офис площи.

За обслужване на триетажната система са предвидени общо  4 стълби по две  за всеки етаж.

На етаж 1 с кота 0,00мм е предвиден основен проход, който свързва двата основни входа на помещението.

Складовото оборудване се поръчва изцяло и монтажа и доставката на системата се изпълнява в кратки срокове.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Триетажна стелажна система Conventional

Габарити на стелажната система:

Дължина : 20 250 мм.

Ширина : 15 700мм.

Височина: 8 500мм.

Брой нива и разпределение по височина:

Брой нива – 10 броя по височина

Брой нива – 5 броя при проходите

Обща Площ на стифиране: 1274,00 кв.м.

Обща товароносимост:172 555 кг.
 
 
Storact Log
Warehouse Management System Почистваща техника

Контакт

02 9555 642, 9555 49902 9555 642, 9555 499

02 9555 64702 9555 647

office@storactbg.comoffice@storactbg.com

 

Запитване за среща/оферта

 

Видео

Loading...


Карта на сайта