НАЧАЛО » Новини » ФИЛКАБ оптимизира складовия си капацитет с aвтоматизирана вертикална система за съхранение Kardex тип Shuttle XP, доставена и пусната в експлоатация от СТОРАКТ
 

Новини

Акционерно дружество ФИЛКАБ е учредено през 1999 г. със 100 % частен капитал. Компанията се налага като коректен и отговорен към клиентите си партньор, който осигурява цялостни решения и доставки на електротехнически продукти, специализиран сервиз и компетентна консултация.

 

Фирмата организира доставки на кабелни изделия, електроапарати и средства за автоматизация, електроапаратура средно напрежение, кабелна арматура и аксесоари, осветителни тела, електроинсталационни материали, фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори. Поддържат се изискваните от пазара складови наличности и асортименти. Производството на продукти от пазарната листа на фирмата непрекъснато се разширява, ръководено от високи изисквания за рентабилност и качество.

Компанията работи на база сертифицирана интегрираната система за управление включваща управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд съгласно ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 е сертифицирана през 2002 г. и пресертифицирана през 2005 г. и 2008 г.

Клиенти на Филкаб АД са дружествата в електропроизводството, електропреноса и електроразпределението, в комуникационния сектор, фирми с електромонтажна, строителна и търговска дейност. Важни клиенти са чужди инвеститори и генерални изпълнители на структуроопределящи обекти, българските инвеститори от малкия и средния бизнес, стопански фирми и обществени сдружения. На нас се довериха за съвместна работа български и чуждестранни компании.

За да обслужва по-добре складовото си стопанство, Филкаб АД достави от Сторакт автоматизирана вертикална складова система тип Shuttle XP 250 2450x864 с височина от 7,85 м.

Заеманата площ на автоматизираната складова система е 8,55 м2, а складовият капацитет е 105,86 м2. Това решение за съхранение и пикинг позволява на Филкаб АД да използва оптимално складовия капацитет и да постигне занчителни икономии при обработката на стоковите наличности. Избраната степен на автоматизация е избрана така, че да отговаря точно на бизнес процесите на фирмата.

Предстои също така закупуването и внедряването на складов софтуер, който ще свърже складовото стопанство с наличната ERP система, което ще улесни и регурила в голяма степен управлението на складовите наличности на фирмата.

 
 
Storact Log
Warehouse Management System Почистваща техника

Контакт

02 9555 642, 9555 49902 9555 642, 9555 499

02 9555 64702 9555 647

office@storactbg.comoffice@storactbg.com

 

Запитване за среща/оферта

 

Видео

Loading...


Карта на сайта