НАЧАЛО » ПРОДУКТИ » Стелажи за палети » Стелажи за палети тип Conventional » За ГРАММЕР изградихме палетна система Conventional
 

За ГРАММЕР изградихме палетна система Conventional

За ГРАММЕР изградихме палетна система Conventional

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Система Conventional - стелажи за палети
Описание на конструкцията
Системата е изградена в склад на клиента и е разделена в 2 помещения- кота 0.00 и кота +6.00.

Помещение кота 0.00
Системата е предназначена за стифиране на палети с размер 800x1200x1150/600 мм. с тегло Q=400кг.
Системата се състои от 2 единични и един сдвоен блок, изградени от общо 28 модула с размери: 4500х3600х1150 мм.

Стифирането за Блок1 и Блок2, съгласно приложен чертеж, се извършва на 4 нива с коти: 0, 1350, 2700 и 4050 мм. На ниво с дължина 3600мм. се стифират по 4 палета. Всеки палет се поставя върху опори със стопери, по желание на клиента (без палетите на пода).

Стифирането за Блок3, съгласно приложен чертеж, се извършва на 4 нива с коти: 0, 1350, 1750 и 3100 мм. На ниво с дължина 3600мм. се стифират по 4 палета. Всеки палет се поставя върху опори със стопери, по желание на клиента (без палетите на пода). Второ ниво за този блок е предвидено за ръчно стифиране и е оформено с метални полици и J греди.

По желание на клиента на всеки блок се поставят предпазни ботуши и латерали в двата му края.

Брой палетни места за Помещение кота 0.00:
392 бр. палетни места

Брой нива за ръчно стифиране за Помещение кота 0.00:
14 бр.

Товароносимост на системата в Помещение кота 0.00:
392 x 400 кг. + 14x600 = 165 200 кг. (165,2 т.)

Забележка:
Концентрираното натоварване в краката на рамките е 2 550 кг.
Общото равномерно тегло върху площта е 700 кг./кв.м.

Помещение кота +6.00
Системата е предназначена за стифиране на палети с размери:
800x1200x1150/900 мм. с тегло Q=400кг.
1150x1900x1150 мм. с тегло Q=440кг.

Системата се състои от 1 единичен и 6 сдвоени блока, изградени от общо 42 модула с размери:
3500х3600х1150 мм. – 20 бр.;
3500х3600х900 мм. – 22 бр.

Стифирането за Блок1 и Блок2, съгласно приложен чертеж, се извършва на 3 нива с коти: 0, 1350 и 2700 мм. Всеки 2 сдвоени модула образуват едно ниво (съгласно приложен чертеж). На ниво с дължина 3600мм. се стифират по 3 палета. На второ ниво за блоковете всеки палет се поставя върху опори със стопери, по желание на клиента ( 4 броя обикновени опори с дължина 900 мм. за палет). Опорите за палети са обикновени за тези два блока, поради затруднението да се монтират другите опори при наличното разстояние между палетите. На 3-то ниво за всеки модул се поставят 2С греди; 6 броя ограничители за полица за 2С греда (за ниво или за всеки 2 модула); 4 броя напречни опори за полици с дължина 900мм. за ниво; и ПДЧ полица, върху която се стифират палетите. ПДЧ полицата на всяко ниво се оформя от 2 парчета с размери 25.1825.1900 мм.

Стифирането за Блок3, Блок4, Блок5, Блок6 и Блок7, съгласно приложен чертеж, се извършва на 4 нива с коти: 0, 1350, 1750 и 3100 мм. На ниво с дължина 3600мм. се стифират по 4 палета. Всеки палет се поставя върху опори със стопери, по желание на клиента (без палетите на пода). Второ ниво за тези блокове е предвидено за ръчно стифиране и е оформено с метални полици и J греди.

По желание на клиента на всеки блок се поставят предпазни ботуши и латерали в двата му края.

Брой палетни места за Помещение кота +6.00:
1150x1900x1150 мм - 99 бр. палетни места
800x1200x1150/900 мм. - 240 бр. палетни места
Общо - 339 бр. палетни места

Брой нива за ръчно стифиране за Помещение кота +6.00:
20 бр.
Товароносимост на системата в Помещение кота +6.00:
99 x 400 кг. + 240 x 440 кг. + 20 x 600 кг. = 157 200 кг. (157,2 т.)

Забележка:
Концентрираното натоварване в краката на рамките е 2 020 кг.
Общото равномерно тегло върху площта е 700 кг./кв.м.

http://www.storactbg.com/bg_version/pages/504@DSC02737.JPG

 
 
 
Storact Log
Warehouse Management System Почистваща техника

Контакт

02 9555 642, 9555 49902 9555 642, 9555 499

02 9555 64702 9555 647

office@storactbg.comoffice@storactbg.com

 

Запитване за среща/оферта

 

Видео

Loading...


Карта на сайта