НАЧАЛО » ПРОДУКТИ » Стелажи за палети » Стелажи за палети тип Conventional » ТОП ГРУП ПЛЮС - конвенционални палетни стелажи за нашия клиент
 

ТОП ГРУП ПЛЮС - конвенционални палетни стелажи за нашия клиент

ТОП ГРУП ПЛЮС - конвенционални палетни стелажи за нашия клиент

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Система “Conventional”

Системата се изгражда след демонтаж на система Drive In, монтирана в склад на клиента от Сторакт Б&Г. Демонтажа на необходимите ферми и транспорта им до новият склад (който е открита площадка) се извършва от клиента.

Съществуващата система Drive-In е изградена от ферми 101х1000 мм с височина 5450 мм.

След демонтажа на фермите, се използват налични 54 бр. ферми 101х1000х5450 мм, като съответно се използват и наличните планки за тях (108). Използва се и една ферма, за осъществяване на свръзките между срещулежащите ферми от двете страни на прага.Задължение на клиента е да достави необходимите ферми и планки в годно за нова употреба състояние. Всички останали елементи се доставят и монтират от Сторакт Б&Г, съгласно приложена калкулация.

Във връзка с гореизложеното, от 72 бр. налични ферми (стара система Drive In) се изполват 55 бр., като 17 бр. остават налични при клиента.

Новата система се състои от два двойни и два единични блока, като в частта в която единичните блокове са един до друг, те са свързани с напречни свръзки, изработени от профил 101 (реже се от съществуваща ферма) .

Модулите са както следва:

2700х1000х5450 мм – 42 бр.
1825х1000х5450 мм - 6 бр.

Палетите, които ще се стифират в системата са европалет (1200х800 мм), с височини - 900 и 1000 мм и с Qmax = 1200 кг.

Нивата на стифиране са 5, с коти: 0, 1200, 2300, 3400 и 4500 мм.

При желание на клиента за промяна на нивата на стифиране консултирането с инженерният отдел на Б&Г е задължителен! Системата е оразмерена за 5 нива на стифиране!

На греда 2700 се стифират по 3 палета на ниво, а на греда 1825 – по два.
По желание на клиента има осигурена свободна зона – отстояние около 5000 мм, спорямо наклонената част на площадката.

На специално посочен на чертежа детайл е показана зоната в която има 20 см праг. Там попадат по 5 модула от двата единични блока, съответно, отстоянието между краката на срещулежащите ферми е 500 мм, а минималното остояние на фермата в края на прага е 400 мм, с цел при анкерирането й да не се наруши целостта на площадката.

Поради факта, е системата се разполага на открито да се има в предвид следното:

Системата не е изчислена за действието на природните и атмосферни условия.
През зимата е възможно натрупване на сняг върху последното ниво палети, за това максималния товар на палетите на последното ниво през зимният сезон да не надвишава 800 кг/палет.
Сторакт Б&Г не отговаря за изменения върху качеството на материалите, вкл. цвета, предизвикани от експлоатацията на открито.


Капацитет на системата
690 бр. палетни места.

Общата товароносимост на системата е:
690 х 1200 кг =828 000 кг. (828,00 т. )


Във връзка с изискванията на стандарт IS0-9001:2000, по който Сторакт Б&Г е регистрирана, веднъж годишно ще се извършва преглед на място за правилната екплоатация и състоянието на стелажната система.

Приложено на чертежа са дадени концентрираните натоварвания при петите на фермите, както и натоварваният от палетите на първо ниво.

 http://www.storactbg.com/bg_version/pages/481@draw.JPG

 

 

Описание: метални стелажи,  стелаж, стелажи, мецанин, стелажи стара загора, стелажи софия, стелажи пловдив, мобилни стелажи, релсови стелажи, архивни стелажи, ролкови стелажи, конзолни стелажи, палетни стелажи, стелажи варна, стелажни системи, складови системи,  стелажни,  стелажи за склад, складово, складове, складово оборудване, складови, Сторакт

 

 
 
 
Storact Log
Warehouse Management System Почистваща техника

Контакт

02 9555 642, 9555 49902 9555 642, 9555 499

02 9555 64702 9555 647

office@storactbg.comoffice@storactbg.com

 

Запитване за среща/оферта

 

Видео

Loading...


Карта на сайта