НАЧАЛО » ПРОДУКТИ » Стелажи за палети » Стелажи за палети тип Conventional » Стелажи и стелажно оборудване за логистичен парк БИОМЕТ СЕВЛИЕВО.
 

Стелажи и стелажно оборудване за логистичен парк БИОМЕТ СЕВЛИЕВО.

Стелажи и стелажно оборудване за логистичен парк БИОМЕТ СЕВЛИЕВО.

БИОМЕТ е основана през 1991 година и е една от водещите и най- бързо развиващи се транспортни компании в България и Европа. Фирмата притежава офиси в големите Западно-европейски държави, които спомагат да се координира дейността на нейния главен офис в София.  Компанията притежава над 150 товарни автомобила.  Дейността на БИОМЕТ се развива в няколко различни сегмента на товарния и пътническия транспорт. Постоянно поддържаното високо качество и безупречни услуги са основна цел на фирмата вече повече от 17 години.
Бизнес отношенията между компанията и СТОРАКТ БГ датират от 2006 година, когато е оборудвано основното складово помещение за Логистичен Парк БИОМЕТ Севлиево.
С разширяване дейността на компанията по естествен път се появява необходимост за уголемяване на складовите площи. През лятото на 2008 година СТОРАКТ БГ и БИОМЕТ започват срещи за уточняване на тази необходимост - нуждите на фирмата за разширяването на вече съществуващи стелажи системи, както и за изграждането на ново стелажно оборудване. След разисквания на това как БИОМЕТ си представя начина на разположение на стелажите в разширения склад и след консултации от страна на специалисти от СТОРАКТ БГ, се предлага най- удачното решение за клиента - част от съществуващите стелажи се демонтират и с материалите се доокомплектова новата система, съгласно заданието и изискванията на клиента. Това предложение позволява да се получи по - висока ефективност на вложените средства в складова площ и складово оборудване, като и да се постигне пълно използване на пространството за складиране.
Отново е избрана стелажната система тип “Conventional Pallet Racking”, най - доброто решение за склад, в който стоките са разнообразни и са подредени на палети. Системата позволява директен достъп до всеки палетизиран товар, на принципа „FIFO” – първият поставен палет, пръв се взима от стелажа.
Основните предимства на системата са едни от водещите причини за избора на точно това стелажно оборудване:
1. директен достъп до всички складирани палети
2. възможност за преместване на даден палет, без необходимост от разместване на останалите палети
3. бърз контрол върху стоките, тъй като всеки палет може лесно да бъде намерен, достигнат и обработен
4. бързо и лесно позициониране на всеки палетизиран товар (независимо от неговото тегло и обем)
Складовото оборудване, монтирано през ноември 2008 г., се разпростира в 5 обособени зони в склада (разположено на около 18 000 кв.м.), всяка от които с различни технически параметри.

Палетите в Зона 1 се стифират на 5 нива, в Зона 2 - на 3 и 4 нива, в Зона 3 - на 4 нива и в Зона 4 – на 5 нива. Палетите, които трябва да се стифират, са с различна височина - от 1000 мм. до 1800 мм., а максималното им тегло е до Q = 450 кг. Общият брой палети или общият складов капацитет на системата е 11 350 бр. палетни места.

 

 

Описание: метални стелажи,  стелаж, стелажи, мецанин, стелажи стара загора, стелажи софия, стелажи пловдив, мобилни стелажи, релсови стелажи, архивни стелажи, ролкови стелажи, конзолни стелажи, палетни стелажи, стелажи варна, стелажни системи, складови системи,  стелажни,  стелажи за склад, складово, складове, складово оборудване, складови, Сторакт

 

Технически характеристики

Вид система Брой палетоместа
Conventional 11 350

 
 
 
Storact Log
Warehouse Management System Почистваща техника

Контакт

02 9555 642, 9555 49902 9555 642, 9555 499

02 9555 64702 9555 647

office@storactbg.comoffice@storactbg.com

 

Запитване за среща/оферта

 

Видео

Loading...


Карта на сайта